Daniel Drugge

073-527 27 77 daniel.drugge@omeo.se

Daniel arbetar inom riskområdet med framförallt analys och hantering av finansiella risker med avseende på de regelverk som reglerar kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag. Han har haft uppdrag inom kapitalförvaltning, riskkontroll, treasury och tillståndsansökningar.

Daniel har en M.Sc. i Matematik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm med inriktning mot kvantitativ finans. Han har en gedigen kvantitativ bakgrund och förståelse för den finansiella marknaden och erfarenhet av analys och handel av finansiella instrument.

Daniel arbetade tidigare som kapitalförvaltare innan han började som konsult inom riskområdet på konsultbolaget Niramis som sedan gick ihop med Omeo.

Stellan Abrahamsson

070-267 71 15

Läs mer

Andreas Palmströmer

070-305 97 12

Läs mer

Katarina Utterström

070-208 09 29

Läs mer

Anna-Karin Dahlberg

070-220 40 15

Läs mer