Daniel Drugge

073-527 27 77 daniel.drugge@omeo.se

Daniel arbetar inom riskområdet med framförallt analys och hantering av finansiella risker med avseende på de regelverk som reglerar kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag. Han har haft uppdrag inom kapitalförvaltning, riskkontroll, treasury och tillståndsansökningar.

Daniel har en M.Sc. i Matematik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm med inriktning mot kvantitativ finans. Han har en gedigen kvantitativ bakgrund och förståelse för den finansiella marknaden och erfarenhet av analys och handel av finansiella instrument.

Daniel arbetade tidigare som kapitalförvaltare innan han började som konsult inom riskområdet på konsultbolaget Niramis som sedan gick ihop med Omeo.