Claudia Wilbois

070-944 62 02 claudia.wilbois@omeo.se

Claudia har drygt 10 års erfarenhet av projektledning och kravhantering, med inriktning på finans och försäkring. Claudia har god kompetens och praktisk erfarenhet kring regelefterlevnad då hon implementerat regler och rutiner, bl.a. kring FATCA och PEP, samt hållit i utbildning kring regelefterlevnad inom försäkringsförmedling. ​

Anneli Spångvall Jonsson

076-760 36 45

Läs mer

Katarina Utterström

070-208 09 29

Läs mer

Anna-Karin Dahlberg

070-220 40 15

Läs mer