Åsa Wickell

070-875 61 39 asa.wickell@omeo.se

Åsas fokus är verksamhets- och processutveckling inklusive riskhantering och ekonomisk styrning. Hon är en erfaren projektledare som har genomfört ett stort antal verksamhets- och förändringsprojekt inklusive framtagande av nya organisationer. Åsa arbetar även med kartläggning av operativa risker samt att ta fram kontrollramverk.

Åsa växlar mellan att vara projektledare och specialist och har praktisk erfarenhet från flertalet affärssystem.

Åsa har mer än 15 års konsulterfarenhet från och har tidigare arbetat på bland annat KPMG och Alecta.