Åsa Sjödin

073-342 54 72 asa.sjodin@omeo.se

Åsa arbetar med verksamhets- och processutveckling, compliance/regelverksuppdrag samt med upphandling och införande av systemstöd. Projekten återfinns inom bank- och finanssektorn, huvudsakligen tradingverksamhet, inklusive finans- och fondadministration.

Åsa är program- och projektledare med djup verksamhetskompetens och förståelse för affären inom bank, kapitalförvaltning och finansiella institutioner. Exempel på tidigare genomförda projekt är införande av redovisningssystem inklusive IFRS/IAS modul, regelverksprojekt såsom Sabrane Oxley Act (SOX), MiFID och AML, införande av råvaru-tradingsystem och etablering av Project Portfolio Management (PPM) process.

Åsa har mer än 20 års erfarenhet från finansiella sektorn i ledande befattningar, som specialist och konsult. Hon har tidigare arbetat på Robur, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (fd. Banque Indosuez), Investor AB, Pensionsmyndigheten (fd. Premiepensionsmyndigheten – PPM), PQManagement AB och Swedbank.

Stellan Abrahamsson

070-267 71 15

Läs mer

Andreas Palmströmer

070-305 97 12

Läs mer

Katarina Utterström

070-208 09 29

Läs mer

Anna-Karin Dahlberg

070-220 40 15

Läs mer