Anneli Spångvall Jonsson

076-760 36 45 anneli.spangvall.jonsson@omeo.se

Anneli är projektledare och kravanalytiker, med erfarenhet från både privat sektor och statlig verksamhet. Hon har lång erfarenhet med fokus på arbete kring regelefterlevnad. Hon har både lett utredningar och implementerat regler och rutiner hos verksamheten inom bank och finans.

Anneli Spångvall Jonsson

076-760 36 45

Läs mer

Katarina Utterström

070-208 09 29

Läs mer

Anna-Karin Dahlberg

070-220 40 15

Läs mer