Andreas Palmströmer

070-305 97 12 andreas.palmstromer@omeo.se

Andreas arbetar inom områdena riskkontroll och compliance. Han har ett huvudsakligt fokus mot de regelverk som styr kreditområdet.

Andreas har varit delaktig i flera projekt, däribland utveckling och implementering av interna styrdokument i kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag. Han har även deltagit i genomförandet av flera projekt avseende interna kapital- och likviditetsutvärderingar, analys och implementering av nya regelverk inom bank- och värdepappersverksamhet, bl.a. avseende marknadsmissbruk samt intern styrning och kontroll.

Andreas arbetar både rådgivande inom regelverksfrågor, vid implementering av nya och förändrade regelverk samt i outsourcade kontrollfunktioner. Andreas har flera års erfarenhet från arbete i finansiella bolag, tidigare arbetsgivare är bl.a. Niramis, Nordic Growth Market och Remium.