Andreas Fransson

076-139 66 61 andreas.fransson@omeo.se

Andreas har mer än 15 års erfarenhet från den finansiella sektorn som revisor, specialist och konsult. Han har tidigare arbetat hos Deloitte, Swedbank, Nordea och KPMG. Andreas är specialiserad på redovisning av finansiella instrument, främst regelverken IAS 39, IFRS 7, IFRS 9 och IFRS 13. Han har också lång erfarenhet från utvärdering och utveckling av finansiell rapportering och intern kontroll för finansiella företag och treasuryavdelningar.
Andreas är en erfaren projektledare och har ansvarat för genomförande av flertal initiativ hos olika typer av kunder inom den finansiella sektorn.