Anders Redtzer

070-624 20 84 anders.redtzer@omeo.se

Anders fokusområde är att driva förändringsprojekt med högt IT-inslag inom finansbranschen. Med bred verksamhetskunskap kombinerat med en bakgrund som systemutvecklare är Anders ett starkt stöd i kravdialogen med interna och externa IT-leverantörer.

Anders roll i projekt är ofta att vara projektledare eller stödja verksamheten vid utveckling av systemstöd för olika verksamhetsområden.

Anders har 20 års erfarenhet från finansbranschen både som utvecklare, projektledare och i ledande befattningar. Han har tidigare arbetat på Handelsbanken och Investor.

 

Anneli Spångvall Jonsson

076-760 36 45

Läs mer

Katarina Utterström

070-208 09 29

Läs mer

Anna-Karin Dahlberg

070-220 40 15

Läs mer