Aktuellt

Regeringen har överlämnat förslag till nya regler till riksdagen för att införa EU:s andra betaltjänstdirektiv, PSD 2, i Sverige. Lagändringar syftar till att utveckla marknaden för elektroniska betalningar och skapa bättre förutsättningar för säkra och effektiva betalningar. Det införs b.la. nya bestämmelser som reglerar frågor om säkerhet och hantering av risker. Reglerna innebär att företag och fysiska personer som redan har tillstånd att driva verksamhet behöver ansöka om förnyat tillstånd. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj 2018 och innebär att företag som vill fortsätta att driva verksamhet efter den 1 november…

Läs mer

Vi välkomnar Gustaf Toll till oss på Omeo! Gustaf har flera års erfarenhet inom den finansiella sektorn med fokus mot risk- och finansfunktioner i rollen som managementkonsult och kommer närmast från EY.

Läs mer

Vi lever i en spännande tid där det händer mycket i vår bransch. Vi stödjer våra kunder i förändringsarbetet genom att tillföra djup verksamhetskompetens, förändringskraft och ledarskap. Våra kunder värdesätter vårt djupa verksamhetskunnande och kundnära arbetssätt. Vi söker därför fler medarbetare som vill växa och utvecklas med oss. Läs mer här: Vi vill bli fler! Kontakta Emira Blomberg, ansvarig för rekryteringsfrågor, på 072-964 60 00 eller emira.blomberg@omeo.se alternativt skicka in din CV så kontaktar vi dig!

Läs mer

Den 1 augusti i år trädde den nya penningtvättslagen ikraft. Lagen ställer krav på att vissa företag inom den finansiella sektorn ska inrätta en oberoende granskningsfunktion med ansvar för att granska bolagets hantering av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Omeo Financial Consulting kan erbjuda Dig och Ditt bolag en effektiv granskningsfunktion. Behöver Du hjälp med oberoende granskning eller har Du andra frågor kring reglerna om penningtvätt är Du välkommen att höra av Dig till Catharina och Emma hos oss på Omeo! Catharina och Emma har tillsammans mångårig erfarenhet av compliancearbete samt penningtvättsregelverket. Catharina…

Läs mer

Vi välkomnar Emma Larsen och Annika Willhelmsson till oss på Omeo! Emma är jurist och kommer närmast från Hoist Finance AB där hon har arbetat som Compliance officer. Annika har mer än 20 års erfarenhet både i ledande befattningar och som projektledare inom bank och försäkringsbranschen, i såväl svensk som internationell miljö.

Läs mer

Vi är väldigt glada att välkomna Catharina Bergström, Rosa Hultvall och Åsa Sjödin till oss på Omeo Financial Consulting! Genom dessa rekryteringar förstärker vi vår kompetens ytterligare inom den finansiella sektorn. Vi vill gärna bli fler! Vill du också bli vår nya kollega eller vill veta mer om hur det är att arbeta på Omeo? Kontakta Marie Hedman eller skicka ett mail till work@omeo.se.

Läs mer

Marie Hedman är ny VD på Omeo Financial Consulting. Marie har arbetat på Omeo sedan 2003 och har de senaste åren varit Vice VD på bolaget. Hon har arbetat i 20 år inom den finansiella sektorn.   ”Marie har omfattande erfarenhet från finansbranschen och också djup kunskap i att driva konsultbolag. Med sin erfarenhet och personlighet kommer Marie fortsätta utveckla Omeo till en av de ledande managementkonsultfirmorna inom den finansiella sektorn.” säger Carl Lindgren, Styrelseordförande Omeo Financial Consulting

Läs mer

Vi blir fler!

2016-09-07 Nyheter

Vi välkomnar Karin Söderström och Stefan Hugosson till Omeo Financial Consulting! Båda har flera års erfarenhet av att arbeta inom den finansiella sektorn. Stefan har erfarenhet av konsultarbete på KPMG med fokus på styrning och verksamhetsutveckling och Karin förstärker vår kompetens kring regelefterlevnad (Compliance) och riskkontroll. Varmt välkomna Karin och Stefan!

Läs mer