Aktuellt

Vi blir fler!

2016-09-07 Nyheter

Vi välkomnar Karin Söderström och Stefan Hugosson till Omeo Financial Consulting! Båda har flera års erfarenhet av att arbeta inom den finansiella sektorn. Stefan har erfarenhet av konsultarbete på KPMG med fokus på styrning och verksamhetsutveckling och Karin förstärker vår kompetens kring regelefterlevnad (Compliance) och riskkontroll. Varmt välkomna Karin och Stefan!

Läs mer

Vi välkomnar Ulrika Nilsson till Omeo Financial Consulting. Ulrika har omfattande erfarenhet från treasury och riskområdet och är en viktig förstärkning för oss.  Hon har tidigare arbetat på bland annat AGL Treasury Support AB, Niscayah Group AB, Accenture och Deloitte. Varmt välkommen till oss Ulrika!  

Läs mer

Regeringen beslutade i början av april om ändringar i reglerna om revisorer och revision. Huvudsyftet med de nya reglerna är att stärka revisionskvaliteten och revisorns oberoende, vilket i sin tur ska stärka allmänhetens förtroende för revisionen. Särskilt höga krav ska gälla för revisorer som har revisionsuppdrag i börsbolag, banker och försäkringsbolag. De nya reglerna bygger på ett EU-direktiv och en EU-förordning, det s.k. revisionspaketet, och innebär bl.a. att: Revisionsberättelsen ska innehålla mer information till nytta för de som är intresserade av företagets ekonomi. I revisionsberättelsen ska revisorn alltid ange de mest betydande riskerna för väsentliga…

Läs mer

Efter finanskrisen 2007 – 2008 drog regeringar, tillsynsmyndigheter och centralbanker slutsatsen att en ökad reglering och myndighetsrapportering av likviditetsrisker behövdes. Sedan dess har EU beslutat om rapporter som ska lämnas till Finansinspektionen månads- eller kvartalsvis. Vidare har vissa kvotkrav införts eller föreslagits. Effekterna av myndighetskraven kan nu analyseras med avseende på den egna balansräkningen och med avseende på efterfrågan och utbud av vissa finansiella instrument. De anpassningar som gjorts, och som pågår, av de finansiella företagens treasuryverksamhet till de ökade regleringarna var ämnet för ett seminarium som Omeo arrangerade tillsammans med Alce Management den 24…

Läs mer

Vi söker Dig som vill arbeta som konsult inom området Compliance med huvudsaklig inriktning på de regelverk som rör bank, värdepappersrörelser, kreditmarknadsbolag och fondbolag. Vi stödjer våra kunder inom complianceområdet hela vägen från analys till implementering, alltid med utgångspunkt i våra kunders förutsättningar och behov. I denna rekrytering samarbetar vi med Qsearch. Kontakta Helena Pettersson på Qsearch, tel 070-593 87 66 eller Marie Hedman på Omeo, tel 070-660 91 30

Läs mer

Vi välkomnar Viggo Hådding till Omeo Financial Consulting. Viggo har mångårig erfarenhet av linje- och konsultarbete inom finansiella sektorn med fokus kring Treasuryfunktionen.  Viggo förstärker oss inom ett område där vi har stark kompetens och möjliggör fortsatt vidareutveckling inom Treasurysegmentet. Viggo har tidigare bl a arbetat som CFO hos Qliro samt som Treasurer hos Apotek Hjärtat och EF. Varmt välkommen till oss Viggo!

Läs mer

Omeo har efter upphandling tecknat ramavtal med Stockholms stad och med Stockholms läns landsting. Upphandlingen avsåg flera olika områden och Omeo kommer att stödja de två organisationerna med bland annat deras finansiella processer. Vi ser fram emot att använda vår erfarenhet och verksamhetskompetens både hos Stockholms Stad och hos Stockholms läns landsting!  

Läs mer

Madeleine Borg börjar på Omeo. Madeleine kommer närmast från HiQ där hon varit konsult med fokus på testledning. Dessförinnan har hon mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom värdepappersmarknaden med inriktning mot administration och regelverk. Vi är glada över att Madeleine har valt att fortsätta sin konsultkarriär hos Omeo. Madeleine tillför kompetens inom ett av våra verkliga kärnområden. Varmt välkommen till oss Madeleine!

Läs mer

Omeo växer

2015-06-15 Nyheter

Vi välkomnar Johanna Linderoth och Johan Bauhn till Omeo Financial Consulting. Johanna har mångårig erfarenhet av konsultarbete inom finansiella sektorn med fokus kring Treasuryfunktionen, dess processer och system.  Även Johan förstärker vår kompetens kring Treasury och har omfattande erfarenhet kring råvaruinstrument och riskhantering kring dessa. – Vi är väldigt glada över att Johanna och Johan har valt att fortsätta sina karriärer hos oss på Omeo, säger Anders Redtzer, VD Omeo Financial Consulting. Genom rekryteringen av dem stärker vi vår kompentens ytterligare inom Treasury. Varmt välkomna Johanna och Johan!

Läs mer