Aktuellt

Vi välkomnar Emma Larsen och Annika Willhelmsson till oss på Omeo! Emma är jurist och kommer närmast från Hoist Finance AB där hon har arbetat som Compliance officer. Annika har mer än 20 års erfarenhet både i ledande befattningar och som projektledare inom bank och försäkringsbranschen, i såväl svensk som internationell miljö.

Läs mer

Vi är väldigt glada att välkomna Catharina Bergström, Rosa Hultvall och Åsa Sjödin till oss på Omeo Financial Consulting! Genom dessa rekryteringar förstärker vi vår kompetens ytterligare inom den finansiella sektorn. Vi vill gärna bli fler! Vill du också bli vår nya kollega eller vill veta mer om hur det är att arbeta på Omeo? Kontakta Marie Hedman eller skicka ett mail till work@omeo.se.

Läs mer

Marie Hedman är ny VD på Omeo Financial Consulting. Marie har arbetat på Omeo sedan 2003 och har de senaste åren varit Vice VD på bolaget. Hon har arbetat i 20 år inom den finansiella sektorn.   ”Marie har omfattande erfarenhet från finansbranschen och också djup kunskap i att driva konsultbolag. Med sin erfarenhet och personlighet kommer Marie fortsätta utveckla Omeo till en av de ledande managementkonsultfirmorna inom den finansiella sektorn.” säger Carl Lindgren, Styrelseordförande Omeo Financial Consulting

Läs mer

Vi blir fler!

2016-09-07 Nyheter

Vi välkomnar Karin Söderström och Stefan Hugosson till Omeo Financial Consulting! Båda har flera års erfarenhet av att arbeta inom den finansiella sektorn. Stefan har erfarenhet av konsultarbete på KPMG med fokus på styrning och verksamhetsutveckling och Karin förstärker vår kompetens kring regelefterlevnad (Compliance) och riskkontroll. Varmt välkomna Karin och Stefan!

Läs mer

Vi välkomnar Ulrika Nilsson till Omeo Financial Consulting. Ulrika har omfattande erfarenhet från treasury och riskområdet och är en viktig förstärkning för oss.  Hon har tidigare arbetat på bland annat AGL Treasury Support AB, Niscayah Group AB, Accenture och Deloitte. Varmt välkommen till oss Ulrika!  

Läs mer

Regeringen beslutade i början av april om ändringar i reglerna om revisorer och revision. Huvudsyftet med de nya reglerna är att stärka revisionskvaliteten och revisorns oberoende, vilket i sin tur ska stärka allmänhetens förtroende för revisionen. Särskilt höga krav ska gälla för revisorer som har revisionsuppdrag i börsbolag, banker och försäkringsbolag. De nya reglerna bygger på ett EU-direktiv och en EU-förordning, det s.k. revisionspaketet, och innebär bl.a. att: Revisionsberättelsen ska innehålla mer information till nytta för de som är intresserade av företagets ekonomi. I revisionsberättelsen ska revisorn alltid ange de mest betydande riskerna för väsentliga…

Läs mer

Efter finanskrisen 2007 – 2008 drog regeringar, tillsynsmyndigheter och centralbanker slutsatsen att en ökad reglering och myndighetsrapportering av likviditetsrisker behövdes. Sedan dess har EU beslutat om rapporter som ska lämnas till Finansinspektionen månads- eller kvartalsvis. Vidare har vissa kvotkrav införts eller föreslagits. Effekterna av myndighetskraven kan nu analyseras med avseende på den egna balansräkningen och med avseende på efterfrågan och utbud av vissa finansiella instrument. De anpassningar som gjorts, och som pågår, av de finansiella företagens treasuryverksamhet till de ökade regleringarna var ämnet för ett seminarium som Omeo arrangerade tillsammans med Alce Management den 24…

Läs mer

Vi söker Dig som vill arbeta som konsult inom området Compliance med huvudsaklig inriktning på de regelverk som rör bank, värdepappersrörelser, kreditmarknadsbolag och fondbolag. Vi stödjer våra kunder inom complianceområdet hela vägen från analys till implementering, alltid med utgångspunkt i våra kunders förutsättningar och behov. I denna rekrytering samarbetar vi med Qsearch. Kontakta Helena Pettersson på Qsearch, tel 070-593 87 66 eller Marie Hedman på Omeo, tel 070-660 91 30

Läs mer

Vi välkomnar Viggo Hådding till Omeo Financial Consulting. Viggo har mångårig erfarenhet av linje- och konsultarbete inom finansiella sektorn med fokus kring Treasuryfunktionen.  Viggo förstärker oss inom ett område där vi har stark kompetens och möjliggör fortsatt vidareutveckling inom Treasurysegmentet. Viggo har tidigare bl a arbetat som CFO hos Qliro samt som Treasurer hos Apotek Hjärtat och EF. Varmt välkommen till oss Viggo!

Läs mer