Aktuellt

Omeo Financial Consulting har sedan starten för 15 år sedan hjälpt företag inom finansiella sektorn med projektledning och specialistkompetens. Vi lever i en spännande tid där det händer mycket i vår bransch. Vi stödjer våra kunder i förändringsarbetet genom att tillföra djup verksamhetskompetens, förändringskraft och ledarskap. Det ställer krav på förmåga att snabbt anpassa verksamheten till nya krav och förutsättningar. Vi söker dig med god erfarenhet av att arbeta med redovisning av finansiella instrument, antingen i rollen som konsult eller från en linjeroll från finansbranschen. Vi söker dig som vill: • genomföra kvalificerade uppdrag inom…

Läs mer

Introduktion Europeiska Bankmyndigheten (EBA) publicerade under hösten 2017 EBA GL 2017-11, allmänt kallad ”GL 11”, som utgör den reviderade vägledningen för kreditinstituts och värdepappersbolags interna styrning och kontroll. GL 11 träder ikraft den 30 juni 2018 och ersätter då den nuvarande GL 44. Sammanfattningsvis är bedömningen att GL 11 inte kommer innebära omfattande förändringar. Vägledningen har rationaliserats, blivit mer principstyrd samt tillförts specificeringar och förtydliganden i förhållande till GL 44. Därtill har behov för formalisering och dokumentation både ökat och förändrats.   Översikt: Huvudsakligt innehåll i GL 11 Den slutgiltiga vägledningen finner ni här: EBA…

Läs mer

”Vi önskar alla medarbetare på Niramis Consulting varmt välkomna till Omeo. Förändringstrycket är högre än någonsin i vår bransch och vi upplever en stor efterfrågan på våra tjänster. Niramis tillför Omeo viktig specialistkompetens inom riskområdet. Tillsammans kan vi ge våra kunder ett mer komplett erbjudande och förbättrade möjligheter till tillväxt. Vi delar avgörande värderingar kring kundfokus och kvalitet samt ambitionen om att bidra till förändring som fungerar i praktiken”, säger Marie Hedman VD för Omeo Financial Consulting. Stellan Abrahamsson, VD för Niramis Consulting kommenterar: ”Omeo har genom ett tydligt branschfokus byggt en bred kompetensbas med…

Läs mer

Anna Beckman har börjat hos oss på Omeo. Anna har bred erfarenhet inom den finansiella sektorn och som projektledare. Anna kommer närmast från Swedbank.  

Läs mer

Regeringen har överlämnat förslag till nya regler till riksdagen för att införa EU:s andra betaltjänstdirektiv, PSD 2, i Sverige. Lagändringar syftar till att utveckla marknaden för elektroniska betalningar och skapa bättre förutsättningar för säkra och effektiva betalningar. Det införs b.la. nya bestämmelser som reglerar frågor om säkerhet och hantering av risker. Reglerna innebär att företag och fysiska personer som redan har tillstånd att driva verksamhet behöver ansöka om förnyat tillstånd. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj 2018 och innebär att företag som vill fortsätta att driva verksamhet efter den 1 november…

Läs mer

Vi välkomnar Gustaf Toll till oss på Omeo! Gustaf har flera års erfarenhet inom den finansiella sektorn med fokus mot risk- och finansfunktioner i rollen som managementkonsult och kommer närmast från EY.

Läs mer

Vi lever i en spännande tid där det händer mycket i vår bransch. Vi stödjer våra kunder i förändringsarbetet genom att tillföra djup verksamhetskompetens, förändringskraft och ledarskap. Våra kunder värdesätter vårt djupa verksamhetskunnande och kundnära arbetssätt. Vi söker därför fler medarbetare som vill växa och utvecklas med oss. Läs mer här: Vi vill bli fler! Kontakta Emira Blomberg, ansvarig för rekryteringsfrågor, på 072-964 60 00 eller emira.blomberg@omeo.se alternativt skicka in din CV så kontaktar vi dig!

Läs mer

Den 1 augusti i år trädde den nya penningtvättslagen ikraft. Lagen ställer krav på att vissa företag inom den finansiella sektorn ska inrätta en oberoende granskningsfunktion med ansvar för att granska bolagets hantering av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Omeo Financial Consulting kan erbjuda Dig och Ditt bolag en effektiv granskningsfunktion. Behöver Du hjälp med oberoende granskning eller har Du andra frågor kring reglerna om penningtvätt är Du välkommen att höra av Dig till Catharina och Emma hos oss på Omeo! Catharina och Emma har tillsammans mångårig erfarenhet av compliancearbete samt penningtvättsregelverket. Catharina…

Läs mer