Aktuellt

Det är med glädje vi välkomnar Charlotte Reichelt till oss på Omeo. Charlotte har stor kompetens gällande finansiella instrument/säkringsredovisning och har omfattande erfarenhet från Private Equity. Charlotte har gedigen erfarenhet från den finansiella sektorn och kommer att ge oss en viktig förstärkning inom ekonomi, redovisning och treasury.  

Läs mer

Vi vill bli fler och letar efter dig som vill arbeta som konsult med fokus på ekonomi- och redovisningsområdet i nära samarbete med våra kunder. Läs mer och ansök här: https://omeofinancialconsultingab.teamtailor.com/jobs/1681189-managementkonsult-med-inriktning-finans-och-redovisning  

Läs mer

Vi vill bli fler och letar efter dig som, tillsammans med oss, vill realisera våra kunders mål att bli mer effektiva genom omställning till ett lean agilt arbetssätt. Är det dig vi söker? Läs mer här: https://omeofinancialconsultingab.teamtailor.com/jobs/1612150-lean-agil-transformeringsledare

Läs mer

Med start idag påbörjar Omeo ett samgående med Capmill, ett bolag som precis som vi levererar kvalificerade konsulttjänster mot den finansiella sektorn. Samgåendet ger oss ökad konkurrenskraft och bättre möjlighet att stödja fler kunder i vår bransch. Förändringen medför samtidigt att Attollo blir ett systerbolag till oss. Attollo är ett konsultbolag specialiserat inom BI & Analytics. Det ger oss ett viktigt tekniskt tillskott och möjlighet att erbjuda våra kunder nya spännande lösningar inom bl a regulatorisk och finansiell rapportering, avancerad analys etc. I samband med affären blir investmentbolaget Broviken ny majoritetsägare i Omeo. Broviken är…

Läs mer

Vi söker dig som har erfarenhet från den finansiella sektorn och som vill verka i en kund- och utvecklingsorienterad konsultroll. Du delar vår ambition om att leverera verkligt värde till våra kunder genom att vara med och bidra till genomförandet i praktiken. Du gillar variation och utmaningar. Du attraheras av att tillhöra en konsultorganisation med många erfarna kollegor, där du ges stort eget ansvar samt utrymme att bidra och påverka. Rollen innebär genomförande av kvalificerade konsultuppdrag, med fokus på riskområdet, till våra kunder inom den finansiella sektorn. Uppdragen varierar i längd och innehåll, men utmärkande…

Läs mer

Vi är väldigt glada att välkomna Fanny Edman till oss på Omeo. Fanny har flerårig erfarenhet som konsult inom den finansiella sektorn. Hon har en teknisk bakgrund med inriktning mot finansiell matematik, och verkar för att vara en brygga mellan den tekniska och den operativa verksamheten.  

Läs mer

Vi har i dagarna flyttat till nya lokaler på 16:e våningen i Hötorgsskrapa 4. Så snart tiderna tillåter ser vi fram emot att få välkomna kunder och samarbetspartners hit. Vår nya besöksadress är Mäster Samuelsgatan 42.

Läs mer

Ett annorlunda år går mot sitt slut. Stort tack till våra kunder, leverantörer och samarbetspartners för fint samarbete 2020! Omeo har under året arbetat med utvecklingsinitiativ hos Röda Korset. Genom samarbetet får vi möjlighet att bidra med vår kompetens i Röda Korsets viktiga arbete med att rädda liv och ge hopp i Sverige och 191 länder världen över. Använd länken här om du också vill bidra till att rädda liv.

Läs mer

Det har varit ett stort fokus på kreditförluster i bankernas finansiella rapportering för Q1 2020. Skälet är den pågående pandemins effekter på bankers, företags och privatkunders återbetalningsförmåga. Av rapporterna framgår ökade kreditförluster med ökade reserveringar som främsta skäl till utvecklingen. Utfallet är väntat eftersom redovisningskraven som infördes 1 januari 2018 avseende förväntade kreditförluster (eng. Expected Credit Losses, ”ECL”) i IFRS 9 Finansiella instrument syftar till att företag ska göra reserveringar för kreditförluster tidigt och framåtblickande snarare än sent och bakåtblickande. Coronakrisen kan ses som ett elddop för huruvida den nya redovisningsstandarden för förväntade kreditförluster fungerar…

Läs mer