Det är med glädje vi välkomnar Charlotte Reichelt till oss på Omeo. Charlotte har stor kompetens gällande finansiella instrument/säkringsredovisning och har omfattande erfarenhet från Private Equity. Charlotte har gedigen erfarenhet från den finansiella sektorn och kommer att ge oss en viktig förstärkning inom ekonomi, redovisning och treasury.  

Läs mer