Arkiv maj 2020

Det har varit ett stort fokus på kreditförluster i bankernas finansiella rapportering för Q1 2020. Skälet är den pågående pandemins effekter på bankers, företags och privatkunders återbetalningsförmåga. Av rapporterna framgår ökade kreditförluster med ökade reserveringar som främsta skäl till utvecklingen. Utfallet är väntat eftersom redovisningskraven som infördes 1 januari 2018 avseende förväntade kreditförluster (eng. Expected Credit Losses, ”ECL”) i IFRS 9 Finansiella instrument syftar till att företag ska göra reserveringar för kreditförluster tidigt och framåtblickande snarare än sent och bakåtblickande. Coronakrisen kan ses som ett elddop för huruvida den nya redovisningsstandarden för förväntade kreditförluster fungerar…

Läs mer

Omeo vill gratulera Monetise Capital AB till erhållet tillstånd att bedriva finansieringsrörelse. Omeo har biträtt Monetise Capital AB vid dess ansökan om tillstånd som beviljades av Finansinspektionen den 22:a april 2020. Monetise Capital AB har under varumärket Froda utvecklat en helt digitaliserad tjänst med en smart kreditbedömning riktad mot kreditgivning till små- och medelstora företag. Froda erbjuder redan idag ett av Sveriges snabbast växande digitala företagslån och tillståndet ger nya möjligheter att kunna utveckla och bredda verksamheten. Omeos team bestod av Stellan Abrahamsson och Andreas Palmströmer.

Läs mer