Arkiv december 2019

Vad är det som händer? Årsredovisningar med räkenskapsår som startar den 1 januari 2020 eller senare ska publiceras i nytt format. De nya kraven följer av EU kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/815 med syftet att öka enhetligheten och möjligheterna för maskininläsning av företags finansiella rapportering. Svenska företag med emitterade, noterade värdepapper i enlighet med lag 2007:528 om värdepappersmarknaden omfattas. Kraven innebär att företag ska publicera årsredovisningar på internet i så kallat xHTML format med inbäddade XBRL taggar genom så kallad inline XBRL ”iXBRL”. XBRL taggning ska ske i enlighet med European Single Electronic Format (”ESEF”)…

Läs mer

Julen står för dörren och snart kan vi lägga ett decennium till handlingarna. Vi vill tacka kunder och samarbetspartners för ett gott samarbete under 2019! Även i år har vi valt bort julklapparna till förmån för välgörenhet. Under året har vi inlett ett CSR samarbete med Norrsken Foundation. Genom samarbetet får vi möjlighet att bidra med vår kompetens i Norrskens viktiga arbete med att stötta de fantastiska entreprenörer som arbetar med att lösa planetens och mänsklighetens största utmaningar, såsom fattigdom, cancer, mental ohälsa, svält, jämställdhet och miljöproblem. Tack för i år och vi ser med…

Läs mer