Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), rubriceringen av Basel standarden om kapitalbaskrav för marknadsrisk, har reviderats och publicerades den 14 januari i år. FRTB kommer införas i lag först som rapporteringskrav genom den uppdaterade tillsynsförordningen (CRR2) som förväntas publiceras under Q2 i år och senare som bindande kapitalbaskrav genom ytterligare uppdateringar (CRR3). Detta innebär att institut parallellt kommer få utföra beräkningar både enligt nuvarande regelverk samt i enlighet med reviderade FRTB för rapportering. Under revideringen valde många institut att lägga FRTB projekten på is men som nu kommer återupptas. Detta inlägg fokuserar på att…

Läs mer