Arkiv mars 2019

EU:s andra betaltjänstdirektiv (PSD2) genomfördes i Sverige i och med att ändringar i lagen om betaltjänster trädde i kraft den 1 maj 2018, men det är under 2019 som de sista viktiga pusselbitarna läggs. Direktivet tvingar bland annat banker att öppna sina tekniska gränssnitt och göra kontoinformation och betalorders tillgängligt genom API:er (Application Programming Interface) för tredjepartsleverantörer (TPP) under förutsättning att kunden själv begär det. Härigenom tar kunden över kontrollen över konto- och betalningsdata från sin bank. Kontoförvaltande institut (banken) ska förlita sig på att en auktoriserad TPP har inhämtat det samtycke som krävs. Vidare…

Läs mer

Den 25 februari publicerade europeiska bankmyndigheten (EBA) uppdaterade riktlinjer för outsourcing. Syftet med dessa riktlinjer är att harmonisera ramarna för outsourcing för alla institut inom ramen för EBA:s verksamhet. Rekommendationen från EBA om outsourcing till molntjänstleverantörer, publicerad i december 2017, har också integrerats i riktlinjerna. Definitionen av outsourcing i EBA:s tidigare utkast till riktlinjer som publicerades under sommaren 2018 har väckt många reaktioner kring att definitionen av outsourcing var mycket vid. I de nu uppdaterade riktlinjerna har EBA sett över definitionen av outsourcing och riktlinjerna har tydliggjorts i detta avseende. Riktlinjerna innehåller b.la. detaljerade krav…

Läs mer