Arkiv september 2018

Introduktion FINREP, ramverket för tillsynsrapportering av finansiell information, infördes genom Tillsynsförordningen (eng. Capital Requirements Regulation, ”CRR”) 2014. Därefter har ramverket genomgått flera uppdateringar, senast för IFRS 9 Finansiella instrument. Efter införandet av IFRS 9 har nu Europeiska Bankmyndigheten (”EBA”) återigen fokuserat på tillsynsrapportering och även offentliggöranden (dvs till allmänheten) avseende kreditrisk i termer av eftergifter, icke-presterande exponeringar och säkerheter (collateral). Detta kommer genomföras genom nya krav på offentliggöranden och tillägg till FINREP som bägge är i konsultationspappersstadiet. Det finns avsevärda överlapp mellan kraven på offentliggörande och FINREP-tilläggen som bör tas hänsyn till i implementeringen. Dock…

Läs mer

Efterfrågan på tjänster inom regelefterlevnad och riskhantering fortsätter att öka. Inom Omeo har vi därför haft som medveten strategi att förstärka vår kompetens och våra resurser inom detta område. Som en del i denna strategi förvärvade vi under våren Niramis Consulting som tillför viktig specialistkompetens inom riskområdet. Vi har också successivt förstärkt vår kompetens och resurser genom rekrytering och sammantaget är vi nu ett team om ca 15 konsulter som tillsammans erbjuder tjänster som bl.a.: Rådgivning i regelverksrelaterade frågeställningar Regelverkstolkningar Tillståndsansökningar till Finansinspektionen Outsourcing av funktionerna för regelefterlevnad respektive riskkontroll Implementering av nya och uppdaterade…

Läs mer

Omeo Financial Consulting har sedan starten för 15 år sedan hjälpt företag inom finansiella sektorn med projektledning och specialistkompetens. Vi lever i en spännande tid där det händer mycket i vår bransch. Vi stödjer våra kunder i förändringsarbetet genom att tillföra djup verksamhetskompetens, förändringskraft och ledarskap. Det ställer krav på förmåga att snabbt anpassa verksamheten till nya krav och förutsättningar. Vi söker dig med god erfarenhet av att arbeta med redovisning av finansiella instrument, antingen i rollen som konsult eller från en linjeroll från finansbranschen. Vi söker dig som vill: • genomföra kvalificerade uppdrag inom…

Läs mer