Arkiv maj 2018

Introduktion Europeiska Bankmyndigheten (EBA) publicerade under hösten 2017 EBA GL 2017-11, allmänt kallad ”GL 11”, som utgör den reviderade vägledningen för kreditinstituts och värdepappersbolags interna styrning och kontroll. GL 11 träder ikraft den 30 juni 2018 och ersätter då den nuvarande GL 44. Sammanfattningsvis är bedömningen att GL 11 inte kommer innebära omfattande förändringar. Vägledningen har rationaliserats, blivit mer principstyrd samt tillförts specificeringar och förtydliganden i förhållande till GL 44. Därtill har behov för formalisering och dokumentation både ökat och förändrats.   Översikt: Huvudsakligt innehåll i GL 11 Den slutgiltiga vägledningen finner ni här: EBA…

Läs mer