”Vi önskar alla medarbetare på Niramis Consulting varmt välkomna till Omeo. Förändringstrycket är högre än någonsin i vår bransch och vi upplever en stor efterfrågan på våra tjänster. Niramis tillför Omeo viktig specialistkompetens inom riskområdet. Tillsammans kan vi ge våra kunder ett mer komplett erbjudande och förbättrade möjligheter till tillväxt. Vi delar avgörande värderingar kring kundfokus och kvalitet samt ambitionen om att bidra till förändring som fungerar i praktiken”, säger Marie Hedman VD för Omeo Financial Consulting. Stellan Abrahamsson, VD för Niramis Consulting kommenterar: ”Omeo har genom ett tydligt branschfokus byggt en bred kompetensbas med…

Läs mer