Arkiv mars 2018

Anna Beckman har börjat hos oss på Omeo. Anna har bred erfarenhet inom den finansiella sektorn och som projektledare. Anna kommer närmast från Swedbank.  

Läs mer

Regeringen har överlämnat förslag till nya regler till riksdagen för att införa EU:s andra betaltjänstdirektiv, PSD 2, i Sverige. Lagändringar syftar till att utveckla marknaden för elektroniska betalningar och skapa bättre förutsättningar för säkra och effektiva betalningar. Det införs b.la. nya bestämmelser som reglerar frågor om säkerhet och hantering av risker. Reglerna innebär att företag och fysiska personer som redan har tillstånd att driva verksamhet behöver ansöka om förnyat tillstånd. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj 2018 och innebär att företag som vill fortsätta att driva verksamhet efter den 1 november…

Läs mer