Vi välkomnar Emma Larsen och Annika Willhelmsson till oss på Omeo! Emma är jurist och kommer närmast från Hoist Finance AB där hon har arbetat som Compliance officer. Annika har mer än 20 års erfarenhet både i ledande befattningar och som projektledare inom bank och försäkringsbranschen, i såväl svensk som internationell miljö.

Läs mer