Arkiv september 2016

Marie Hedman är ny VD på Omeo Financial Consulting. Marie har arbetat på Omeo sedan 2003 och har de senaste åren varit Vice VD på bolaget. Hon har arbetat i 20 år inom den finansiella sektorn.   ”Marie har omfattande erfarenhet från finansbranschen och också djup kunskap i att driva konsultbolag. Med sin erfarenhet och personlighet kommer Marie fortsätta utveckla Omeo till en av de ledande managementkonsultfirmorna inom den finansiella sektorn.” säger Carl Lindgren, Styrelseordförande Omeo Financial Consulting

Läs mer

Vi blir fler!

2016-09-07 Nyheter

Vi välkomnar Karin Söderström och Stefan Hugosson till Omeo Financial Consulting! Båda har flera års erfarenhet av att arbeta inom den finansiella sektorn. Stefan har erfarenhet av konsultarbete på KPMG med fokus på styrning och verksamhetsutveckling och Karin förstärker vår kompetens kring regelefterlevnad (Compliance) och riskkontroll. Varmt välkomna Karin och Stefan!

Läs mer