Efter finanskrisen 2007 – 2008 drog regeringar, tillsynsmyndigheter och centralbanker slutsatsen att en ökad reglering och myndighetsrapportering av likviditetsrisker behövdes. Sedan dess har EU beslutat om rapporter som ska lämnas till Finansinspektionen månads- eller kvartalsvis. Vidare har vissa kvotkrav införts eller föreslagits. Effekterna av myndighetskraven kan nu analyseras med avseende på den egna balansräkningen och med avseende på efterfrågan och utbud av vissa finansiella instrument. De anpassningar som gjorts, och som pågår, av de finansiella företagens treasuryverksamhet till de ökade regleringarna var ämnet för ett seminarium som Omeo arrangerade tillsammans med Alce Management den 24…

Läs mer