Omeo har efter upphandling tecknat ramavtal med Stockholms stad och med Stockholms läns landsting. Upphandlingen avsåg flera olika områden och Omeo kommer att stödja de två organisationerna med bland annat deras finansiella processer. Vi ser fram emot att använda vår erfarenhet och verksamhetskompetens både hos Stockholms Stad och hos Stockholms läns landsting!  

Läs mer