Omeo arrangerade nyligen ett seminarium om de nya reglerna för redovisning av finansiella instrument, IFRS 9. Arbetet med omarbetningen av IAS 39 är i slutfasen och det börjar bli dags att påbörja sin analys av vad de nya reglerna innebär i praktiken, vilka anpassningar av system och modeller som krävs samt hur de kan komma att påverka såväl verksamheten som den finansiella rapporteringen. Preliminärt gäller att IFRS 9 ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 2018. Vissa områden av de nya reglerna, såsom reglerna om säkringsredovisning, innebär i viss mån förenklingar och erbjuder möjligheter…

Läs mer