Omeo arrangerade nyligen ett frukostseminarium om hantering av operativa risker. Vid seminariet diskuterades ett antal centrala frågeställningar med anledning av Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av operativa risker. Vi sammanfattar här de viktigaste punkterna i föreskrifterna och de frågeställningar som diskuterades av de närvarande företagen. De nya föreskrifterna, som förväntas träda ikraft den 1 maj, innebär skärpta krav på banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag att hantera operativa risker i sin verksamhet på ett effektivt och sunt sätt. Syftet är att minska risken för händelser som resulterar i höga förluster eller omfattande…

Läs mer