Första AP-fonden väljer Omeo Financial Consulting för sin systemöversyn Första AP-fonden har efter en offentlig upphandling tecknat avtal med Omeo Financial Consulting för ett omfattande utvecklingsprojekt med målsättningen att förbättra de interna processerna och det systemstöd som används för risk- och performanceberäkningar. AP1 förvaltar en global portfölj av investeringar både i noterade tillgångar och alternativa investeringar. Förvaltningsstrukturen ställer höga krav på stödsystem och god datakvalitet. Då kraven på verksamheten har förändrats under senare år, ser man nu ett behov av att förbättra systemstödet för värdering, risk- och performanceberäkningar, samt att effektivisera hanteringen av finansiella data….

Läs mer