Regeringskansliet har under senvintern genomfört en omfattande upphandling avseende ramavtal med leverantörer av kvalificerade konsulttjänster. Syftet har varit att selektera de företag som har både kompetens och kapacitet att stödja Regeringskansliet i styrningen av de statligt ägda bolagen. Upphandlingen har nu avslutats och vad beträffar det område som avser “kvalificerad rådgivning avseende ekonomisk rapportering” så har Regeringskansliet rangordnat de utvalda leverantörerna enligt följande; Omeo Financial Consulting AB McKinsey & Company KB Ernst & Young AB Capacent AB Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Deloitte AB KPMG AB Roland Berger Strategy Consultants AB Sedan vi startade verksamheten för drygt…

Läs mer