En verksamhetsanpassad riskbedömning är grundstenen för en sund penningtvättshantering. Utan en korrekt riskbedömning är det svårt att skapa effektiva verksamhetsrutiner och kontroller för att förebygga risken för att bli utnyttjad för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Med detta som utgångspunkt arrangerade Omeo den 18 mars ett frukostseminarium där frågeställningen belystes utifrån såväl ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv. Föredragshållare var Marie Lundberg från Omeo och Carl-Richard Häggman, CRO på iZettle AB. Nedan sammanfattas de viktigaste aspekterna som berördes på seminariet. Finansiella företag är oftast bra på att bedöma verksamhetens risker, t.ex. kreditrisker, finansiella risker och…

Läs mer